Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Опорний заклад «Шишацька спеціалізована школа ім..В.І.Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області» з 2014 року бере участь у досслідно-експериментальній діяльності регіонального рівня.

Мета дослідно-експериментальної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні й експериментальній перевірці ефективності навчання природничих предметів на засадах діяльнісного підходу.

Відповідно до мети було визначено завдання дослідно-експериментальної роботи:

 1. Розкрити сутність діяльнісного підходу у навчанні природничих предметів.
 2. Виявити та обґрунтувати педагогічні умови реалізації діяльнісного підходу у навчанні природничих предметів.
 3. Розробити та теоретично обґрунтувати модель навчання природничих предметів на засадах діяльнісного підходу.
 4. Розробити й апробувати діяльнісно-орієнтоване дидактико-методичне забезпечення навчання природничих предметів.
 5. Здійснити експериментальну перевірку ефективності упровадження діяльнісного підходу у навчанні природничих предметів.
 6. Розробити методичні та навчальні посібники, методичні рекомендації для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів із питань організації навчання природничих предметів на засадах діяльнісного підходу.

Зараз робота ведеться на формувальному етапі :

 1. внесення коректив та доповнень до програм дослідно-експериментальної роботи та моніторингу досягнень учнів;
 2. удосконалення навчально-дидактичних матеріалів, розроблених у ході констатувального етапу експерименту;
 3. корекція комплексу методів та методик з проблем експерименту;
 4. апробація експериментальної моделі діяльнісного ПІДХОДУ У НАВЧАННІ природничих предметів;
 5. проведення комплексного дослідження ефективності реалізації завдань експерименту.

Презентація діяльності