Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління,

треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.
     А. Барбюс

 

Завдання школи – навчити жити.
Ми повинні виховати Людину,
здатну створити своє особисте життя.
П. Блонський

 

Система виховної роботи закладу заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості школяра, створенню ситуації успіху та самореалізації дитини. 

ПРІОРИТЕТНИМ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ЗАКЛАДУ Є:

 • реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

 • збереження морального, психічного та фізичного здоров'я підростаючого покоління;

 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

МЕТА ВИХОВАННЯ:

 • створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей;

 • формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, успішно само реалізованої у соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

 

 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 Vykhovna robota

У СПРАВІ ВИХОВАННЯ ПРОЦЕСУ САМОРОЗВИТКУ МАЄ БУТИ ВІДВЕДЕНО НАЙШИРШЕ МІСЦЕ. ЛЮДСТВО ВСЕ УСПІШНІШЕ РОЗВИВАЛОСЯ ШЛЯХОМ САМООСВІТИ.

ЗМІСТ ВИХОВАННЯ

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

 • Ціннісне ставлення особистості до людей;

 • Ціннісне ставлення особистості до себе;

 • Ціннісне ставлення особистості до природи;

 • Ціннісне ставлення особистості до мистецтва;

 • Ціннісне ставлення особистості до праці.

   СУТЬ ВИХОВАННЯ ПОЛЯГАЄ САМЕ В ТОМУ, ЩО СТАРШЕ ПОКОЛІННЯ ПЕРЕДАЄ СВІЙ ДОСВІД, СВОЮ ПРИСТРАСТЬ, СВОЇ ПЕРЕКОНАННЯ МОЛОДШОМУ ПОКОЛІННЮ.

ПРИНЦИПИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • системності;

 • національної спрямованості;

 • гуманізації та демократизації;

 • творчої діяльності;

 • самостійності і самореалізації;

 • врахування інтересів, запитів різних категорій учнів.

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ:

 • навчально-виховної діяльності;

 • позаурочної та позакласної діяльності;

 • позашкільної освіти;

 • роботи органів учнівського врядування;

 • взаємодії з батьками, державними установами.

ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СПРЯМОВАНО НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ:

 • організацію виховного процесу в класному колективі та роботу з батьками на засадах педагогіки життєтворчості через проектні технології;

 • реалізацію у процесі роботи особистісно зорієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

 • організацію виховного процесу в класному колективі та роботу з батьками на засадах педагогіки життєтворчості через проектні технології;

 • реалізацію у процесі роботи особистісно зорієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

 • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуації успіху), його психолого-педагогічний супровід;

 • співпрацю із органами учнівського врядування, дитячими громадськими об 'єднаннями;

 • забезпечення здобуття школярами ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя, виконання професійних та соціальних функцій.