nachodki.ru интернет-магазин

Особливості укладення трудового контракту з керівниками навчальних закладів

Останнє оновлення: Вівторок, 19 листопада 2013

      Контракт  як  особливий  вид  трудового  договору  широко  застосовується  в країнах  з  ринковою  економікою. Контрактна форма працевлаштування прийшла до України разом з елементами ринкової економіки і є відображенням її традицій у побудові відносин між роботодавцем і працівником. Разом з тим, дух і буква національного трудового законодавства були сформовані на початку 70-х років минулого століття і побудовані на тенденціях соціалістичного устрою господарювання. Така ситуація часто приводить до правових колізій, неправильного тлумачення ще досить нових для трудового законодавства норм і, як результат, безпідставного обмеження трудових прав працівників.

      Тема цієї роботи грунтовно не досліджувалась в Україні. Актуальність теми є в тому, що середня навчальна установа закладає основи інтелектуального розвитку особистості, виховує нове покоління українців. І, якщо економічне й політичне життя зазнало змін, то система загальної середньої освіти майже не змінилась. А роль керівника середнього навчального закладу зведена до ролі звичайного завгоспа.  Не тільки на Шишаччині (Полтавська область), але й в інших районах областей України проявляються нездорові тенденції незаконного втручання в навчально-виховний процес зі сторони органів місцевого самоврядування. Останні проявляють інтерес до укладення контрактів з директорами шкіл. Різні суди приймають різні рішення з приводу переведення (укладення) на контракт директорів навчально-виховних закладів.

Тому завданням роботи є дослідити нормативно-правову базу укладання трудових договорів з керівниками шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Предметом дослідження є трудові відносини в системі загальної середньої освіти. Акцентувалась увага на трудових відносинах управлінь освіти з керівниками середніх навчально-виховних закладів.

Сьогодні сферу застосування контракту визначають більше, ніж 50 законів України, серед яких Закон України «Про освіту»

На підставі ст.20 Закону України «Про освіту» керівники  навчальних  закладів,  що  є загальнодержавною власністю і підпорядковані Міністерству освіти України, обираються за  конкурсом  і  призначаються  на  посаду  Міністерством  освіти України  шляхом  укладання з ними контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Керівники  навчальних  закладів,  що  є загальнодержавною власністю   і  підпорядковані  іншим  міністерствам  і  відомствам України,  обираються  за  конкурсом  і призначаються на посаду (за попереднім    погодженням    з   Міністерством   освіти   України) відповідними міністерствами і відомствами України шляхом укладання з ними контракту.

       Деякі інші міністерства і відомства прагнуть зробити свій внесок у розвиток законодавства про трудові контракти. Інколи їм вдається затверджені ними зразки форм контрактів зареєструвати у Міністерстві юстиції як нормативні акти. Так,  Міністерство освіти України своїм наказом затвердило Зразок кон­тракту з керівником закладу освіти, що є у загальнодержавній власності (зареєстрований у Міністерстві юстиції України). Те ж Міністерство затвердило Зразок контракту з педагогічними пра­цівниками закладу освіти, що є у загальнодержавній власності (також зареєстрований у Міністерстві юстиції).

Трудовий контракт можливий  з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів і інших форм власності. До цих інших не належать керівники загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності. 

         Особливої уваги, на наш погляд, заслуговує дослідження трудових відносин з керівниками загальноосвітніх навчально-виховних закладів комунальної форми власності. На підставі ст.20 Закону України «Про освіту» керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю, призначаються  Міністерством  освіти  Автономної  Республіки Крим, відповідними  обласними,  міськими,  районними органами управління освітою  за  попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Згідно зі ст.26 Закону України «Про загальну середню освіту» призначення на посаду та  звільнення з  посади керівника державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний  орган  управління  освітою. Стаття 37 Закону України «Про загальну середню освіту» розкриває  повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти. Названа норма цієї статті конкретизує механізм укладення трудової угоди з керівником навчального закладу комунальної форми власності. Спеціальний Закон України «Про загальну середню освіту» та Закон України «Про місцеве самоврядування» у своїх змістах не мають навіть слова «контракт». Про укладення контрактів з керівниками установ освіти комунальної власності в Законі України "Про освіту" не йдеться. Проте окремі юристи-теоретики вважають, що з такими керівниками також можуть укладатись контракти, оскільки вони належать до категорії педагогічних працівників.

  Правові колізії в законодавстві про освіту призводять до різних тлумачень норм, які вказують на укладення контрактів з керівниками навчальних закладів. Можливо й тому, останнім часом органи місцевого самоврядування активізувались з приводу укладення контрактів з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів. При судових розглядах судді виносять різні рішення. Так, наприклад, постанова Господарського суду Хмельницької області (справа №9/56-НА) відкинула намагання однієї з районних рад Хмельницької області нав’язати трудові контракти керівникам загальноосвітніх навчальних закладів. Полтавський окружний адміністративний суд навпаки став на бік органу місцевого самоврядування (справа № 2а-3809/10/1670). Харківський апеляційний адміністративний суд став на сторону своїх колег з Полтави та ще раз підтвердив, що Україна є правовою державою лише за формою.

         Пропонуючи директорам шкіл перейти на контрактну форму трудового договору, органи місцевого самоврядування посилаються на Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», у статті 43 якого передбачено вирішення районними радами питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад, призначення і звільнення їх керівників.

 Конституційний суд України 09 липня 1998 року виніс рішення № 12-рп/98, за яким визначено,що «… контрактна форма трудового договору не може впроваджуватись нормативними актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, актами органів місцевого самоврядування, а також колективними договорами і угодами та іншими локальними нормативними актами».         

     Проте районними радами, як органами, яким надано повноваження представляти власників комунальних підприємств, не враховано, що законодавство обмежує сферу укладення контрактів. Зазначене обмеження зафіксовано у статті 21 Кодексу законів про працю України.

     Правовою підставою для укладення контракту з педагогічними працівника­ми є стаття 54 Закону "Про освіту". Стаття  20 Закону "Про освіту" спеціально передбачає можливість укладення контрактів з керівниками закладів освіти загальнодержавної власності. Із зазначеного випливає, що законодавством про освіту визначна сфера обов’язкового застосування контракту лише для керівників навчальних закладів, що є у загальнодержавній власності.

         У зв’язку з традиційним (з тоталітарних часів і дотепер) применшенням ролі і значення директора освітнього закладу, обмеженням прав керівника навчального закладу, обмеженням фінансування галузі освіти постала і додаткова проблема. Сьогоднішній міністр освіти і науки, молоді і спорту України у інтерв’ю тижневику “Аргументи і факти» констатував, що на Харківщині проводили експеримент, пов’язаний з переводом директорів шкіл на контракт органами місцевого самоврядування. Той експеримент, ініційований новоявленим міністром, не має нормативної підстави. Очевидно, що керівників особливо й не запитували згоди на переведення на контракт. Традиція експериментів над людьми, породжена комуністичним режимом, виявляється живучої й нині.  Органи місцевого самоврядування все частіше втручаються в навчально-виховний процес; тепер уже і через укладення трудового контракту з керівниками. Для збереження системи загальної середньої освіти органам влади і місцевого самоврядування необхідно збагнути про те, що заклади мають різні форми власності, а тому мусить бути відповідний підхід до призначення працівників освітньої установи в тому числі й керівника закладу. Велика небезпека чатує на майбутнє України від некомпетентного, волюнтарного втручання в діяльність системи повної загальної середньої освіти. Особливо зараз ми повинні слідувати настановам великого українського філософа Григорія Сковороди, який навчав: «Не треба вчити яблуню народжувати яблука. Треба не дати свині підрити їй коріння».

  

Інна Ткаченко,

учениця Шишацької

спеціалізованої школи

імені В.І.Вернадського

  

Інформація з бюлетня Харківської правозахисної групи «Права людини. Громадянська освіта» січень 2010 №3(583).    

Перегляди: 4956

Обговорення закрито